Uudised

10.05.16 SELTS TEGI ETTEPANEKU GONSIORI TÄNAVA PROJEKTI KOHTA

Juhkentali Selts osales aktiivselt Kultuurikatlas toimunud Gonsiori tänava eskiisprojekti avalikel aruteludel ja tegi vormilise ettepaneku (vt kirja) kergliiklustee kavandamiseks projektiga hõlmatud Türnpu tänaval. 2013. aastal sündinud Seltsi tegevus algas muuhulgas tähelepanu pööramisega endise kitsarööpmelise vanasadamasse suundunud raudtee koridorile (ka talgud) ja ettepanekuga sinna kergliiklustee rajamiseks, mis Tehnika tänava tupikust edasi kulgedes ühendaks Nõmme ja Kesklinna Pirita ning Lasnamäega. Linnavalitsus võttis Kommunaalameti kaudu seda kuulda ja Euroopa Liidu rahalisel toel on kergliiklustee juba järgmise aasta tööplaanis (projekteerimine veel sellel aastal). Muuhulgas peaks see kulgema mööda Türnpu tänavat, kuid Gonsiori tänava projektis ei olnud seda ette nähtud. Loodetavasti saab puudus kõrvaldatud. Samas peaks eelnevalt olema selgus, kergliiklustee kohta, milline see tervikuna peaks olema. Kui esmalt pressitakse kergliiklustee kuidagi Türnpuu tänavaruumi ja hiljem tuleb sellest lähtuda, siis hakkab see piirama kogu ajaloolise Sadama kergliiklustee teostamist.

Gonsiori tn eskiisprojekti Türnpu tn arendus

Ülalpool ka väljavõte Gonsiori tänava eskiisprojektist Türnpu tänava osas. 


7.05.16. JUHKENTALI-KELDRIMÄE KOGUKONNATALGUD

Juhkentali Selts korraldab 7.mail talgud, et korrastada endise Härjapea jõe orgu Poolamäe ka Kalevi staadioni vahel ning tutvustada-arutada kavandatud Härjapea kergliiklusteed ja linnavalitsusele sellega seoses esitatud nn Külaplatsi ideed. Seltsi algatatud Härjapea teel on suur kultuuriline väärtus ja suur roll kogu piirkonna arengus. Oodatud on kõik huvilised. Kavas on võsa ning muu risu ja prahi eemaldamine endisest jõekäärust. Töökinnaste ning piiratud koguses ka muude töövahenditega (rehad, mootorsaag) varustab seltsi Kesklinna valitsus. Kaasa võtta joogivesi ja võimalusel täiendavaid töövahendeid. Osalemisel talgutele järgneval piknikul on soovituslik talgulisel kaasa midagi, mille peal istuda ning jooki ja suupsisteid, mida teistega jagada.

Koguneme Staadioni tänava lõpus Kalevi staadioni peaväravate juures parklas kell 10.50-11.00. Alustame ringkäigu, olukorra ja arendusideede tutvustamise-aruteluga. Orienteeruv talgute lõpp kavandatud kell 15. Lisainfo tel 5092571.

Registreeru talgutel 

Talguplakat

TEEME KODUKOHA PAREMAKS!


28.04.16 SELTSI ALGATUSEL ARUTATI LINNAVALITSUSES HÄRJAPEA TEED

Juhkentali Seltsi taotlusel 28.04. Tallinna Linnaplaneerimise Ametis toimunud nõupidamisel Kalevi staadioni ja selle lähiala detailplaneeringu Härjapea tee kulgemise ning selle kujundamise üle osales peale Juhkentali Seltsi kahe esindaja (R.Salumäe ja I.Palm) veel 16 isikut, sh spordiseltsi 3 esindajat, 2 projekteerija esindajat,6 ameti arhitekti, kultuuriväärtuste ameti esindaja, Kalevi Tenniseklubi esindaja, Siselinna kalmistu laienduse kujundaja esindaja, Ike Volkov jt). Härjapea tee, mis hõlmab olulise osa staadioni ja selle lähiala planeeringust eeldab visiooni, mida aga seni ei ole. Selts esitas oma visiooni ja ettepanekud staadionist lääne poole (vt ettepanek Härjapea tee kohta Poolamäe ümbruses) ja ka ida poole.

Selts rõhutas, et tegu ei ole lihtsalt kergliiklusteega, vaid kultuuriloolise ja rekreatsioonialasid ühendava väga väärtusliku avaliku ruumiga, kusjuures veeenergia allikaks olnud Härjapea jõe kujund haakub väga hästi tervise, liikumise ja spordiga.

Selts tõi esile Härjapea tee terviklikku kavandamist, sh arhitektuurset (eraldi konkursi ja projekti küsimus), kusjuures seotud ala hõlmab terve oru, sh nõlvad ja ka nõlvapealsed alad, nt Poolamägi. Lisaks Härjapea teele kui jõe kujundile peaksid sellega seonduma jalgteed, millelt avaneb vaade jõeorule. Härjapea teega seotud spordirajatised tuleks terviklikult kavandada tee staadioni osas ja vähemalt Juhkentali tänavani välja. Spordi huvides oru nõlvade (sh staadionialal) kasutuselevõtu suhtes on vajalikud Kultuuriväärtuste ameti ja Keskkonnaameti seisukohad.

Selts juhtis tähelepanu, et rattatee ei saa kulgeda otse üle järskude nõlvadega Poolamäe ning see saab mäkke tõusta libamisi või jääma orgu kulgedes võimalikult endise jõe taoliselt (sh looge Tiigiveski pargist Poolamäe alla). Orust staadionialale sisenemisel saab rattatee tõusta mööda madalamat ja laugelt tõusu treeninguväljaku kõrval. Tee sisenemine ja kulgemine planeeringualalal on vajalik staadioni planeeringus ära märkida. Tenniseklubi esindaja oli üldiselt päri rattatee kulgemisega Poolamäe jalamil, kuigi nägi probleeme selle sinna mahutamisega, arvestdes ka tennisistide vajadust väljakute piirde taga liikuda. Ta avaldas lootust, et selle mahutamiseks saab kasutada ka Poolamäe nõlva.

Härjapea teed oluliselt rikastavasse kõlakojasse-vabaõhulavasse ja selle avalikku platsi ning selelga seotud laste mängualasse (sh kelgumägi) Poolamäe ja staadioni vahel suhtuti pooldavalt ning leiti, et planeering peab sisaldama vastavate võimaluste äramärkimist. Samas oleks õige, et see koos staadioni arendamisega koos välja ehitataks.

Staadionialalt ida suunas ei saa Härjapea tee kulgeda jõesängis. Toonela tee osas on oluline tagada vaade efektsele jõeorule, mida Siselinna kalmistu arendus peab arvestama. Ala müüriga ümbritsemise asemel tuleks kasutada kõrghaljastust. Linnaplaneerimise amet on koostanud uued projekteerimistingimused, mille alusel tellitakse uus kujundus, mis tooks jõe motiivi rohkem esile, koos avatud vee kasutamisega. Seda tuleks kaaluda koos vanade sildade avamisega. Kogu Härjapea tee võiks koha ajaloolise nime Haljasoru vaimus olla puiestee. Kultuuriväärtuste amet nõudiski Toonela tee vana kivisilla avamist.

Lähtudes üldiselt toetavast hoiakust jääb selts ootama planeeringuprojekti ja selle seletuskirja täiendmist.


22.02.16 JUHKENTALI SELTSIL TÄITUS 3 AASTAT

Juhkentali Seltsil täitus kolm aastat asutamisest. Sel puhul teeb selts endale kingituseks uue veebi, mis loob tegevuseks seni olematud võimalused. Vajalikke võimalusi pakkuva veebi loomine on erinevatel põhjustel palju aega ja energiat võtnud, aga nüüd kui see on tööle rakendatud loodab selts tegevuse laiemat arenemist. Eelkõige võimaldab see paremini edastada olulist teavet, kuid peaks võimaldama paremini ka reaalset panustamist piirkonna edenemisesse.